Lời chào – The Opening

𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒊𝒔 𝒆𝒏𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆𝒅 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘 Đầu tiên, mình muốn cảm ơn bạn, người đang đọc những dòng tâm sự này."Hãy sống một cuộc sống mà bạn muốn ghi nhớ cả đời" là câu nói mình tâm đắc nhất, và nó chính là kim chỉ nam cho trang Blog của mình. Mình muốn lưu lại từng khoảnh … Đọc tiếp Lời chào – The Opening

Wedding Coordinator – A remarkable start

𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 Đối với mình, kỷ niệm của việc được trở thành Cộng tác viên điều hành Lễ Cưới (tiếng anh gọi là 𝙒𝙚𝙙𝙙𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙤𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙖𝙩𝙤𝙧) vào một ngày tháng 12 năm 2021  chính là dấu ấn đẹp nhất để khép lại tuổi 24 đầy chông chênh. Mình hạnh phúc khi cả team Planner họp … Đọc tiếp Wedding Coordinator – A remarkable start

Wedding Planner – A brief introduction

(𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤) Một chiếc "Cố Vấn kiêm Trợ lý đắc lực cho các cặp đôi" (tiếng Anh gọi là 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟) là như thế nào? Mình xin phép tổng hợp xíu xiu về những gì mình đọc và học được trong quá trình chân ướt chân ráo muốn theo đuổi công việc này ạ. Nếu … Đọc tiếp Wedding Planner – A brief introduction

“Very Peri” – Palette of 2022

𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐏𝐞𝐫𝐢 - 𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐 (𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤) Tông màu xanh thường đại diện cho cảm xúc lạc quan và yên bình. Nhà Pantone đã phá cách và cho ra đời một sắc xanh mới độc đáo - màu Very Peri. Sắc xanh đặc biệt này là tông xanh ấm áp nhất … Đọc tiếp “Very Peri” – Palette of 2022

No. 10 – Ending – We gonna be fine

(𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝗲 & 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄) დ 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 - Original დ 누군가 괜찮다고 말해줬으면 누군가 아무라도 좋으니나에게 괜찮다고 말해줬으면 좋겠다고 생각하는 당신에게 내가 그런 사람이 되어주고 싶어요. 사랑하는 사람을 떠나보내 공허한 당신에게 아끼던 친구의 배신으로 상처받은 당신에게 목표하던 것을 이룰 수 없게 되어 무너진 당신에게정말 괜찮을 거라고, 지금 순간일 뿐이라고 그렇게 위로를 건네주고 싶어요. 당신이 … Đọc tiếp No. 10 – Ending – We gonna be fine

No. 09 – Yep, we are

(𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝗲 & 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄) დ 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 – Original დ 누구나 다 그래 웃는 날이 있으면 우는 날이 있고, 가슴 벅찬 날이 있으면마음이 차갑게 식어버리는 날이 있어. 이 사실에서만큼은 그 어떤 누구도 예외가 될 수 없는 거야. 제3장 - 지친 하루의 끝에서 (“모든 순간이 너였다” 책, 186쪽) დ 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 დ Chúng ta đều … Đọc tiếp No. 09 – Yep, we are

No. 08 – Four seasons

(𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝗲 & 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄) დ 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 - Original დ 사계절을 모두 한 사람과 살아가고 싶다. 계절에 사이사이마다 바뀌는 온도에도 변치 않는 마음을 가진 사람과 사랑하고 싶다. 벚꽃이 예쁜 계절에는 그곳을 함께 거닐 수 있고, 너무 더운 계절에는 에어컨 냉기 가득한 방에서 함께 영화 한 편 편하게 볼 수 있는, 선선해지는 계절에는 서로가 외로워지지 … Đọc tiếp No. 08 – Four seasons

No. 07 – Those vague moments

(𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝗲 & 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄)დ 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 - Original დ애잔한 순간살아가면서 애잔해지는 순간 하나 없다면 정말 쓸쓸한 것만 같다.비가 올 때 생각나는 장면이 없다면,눈이 올 때 생각나는 장면이 없다면,벚꽃이 필 때, 낙엽이 질 때 생각나는 것이 아무것도 없다면 말이다.그러는 당신에게도 아무것도 할 수 없을 만큼 몸이 저릿해지는그런 애잔한 순간이 있는가?제2장 - 둘만의 계절이 시작되던 순간 … Đọc tiếp No. 07 – Those vague moments

No. 06 – This kind of love

(𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝗲 & 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄)დ 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 - Original დ이런 연애나는 이런 연애가 하고 싶다.떨어져 있을 때도 함께 있을 때 못지않게 서로에게 아낌없이 다정할 수 있는 연애.이제껏 살아온 배경과 경험들이 다름을 인정하고 서로에게 맞춰가기 위해서 노력하는 연애.서로의 가장 편한 모습마저 차별 없이 사랑해주고 친구보다 더 친구같이 함께 있을 때 즐거움이 가득한 연애.한 치의 거짓 없는 … Đọc tiếp No. 06 – This kind of love

No. 05 – Let’s be happy

𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝗲 & 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄დ 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 - Original დ행복하자, 우리.오늘 하루도 너무 고생 많았어.오늘을 평소보다 훨씬 흐린 날씨였던 것 같아.감기가 유행이라던데, 너만큼은 아프지 않고 항상 웃을 수 있었으면 좋겠어.말도 안 되게 예쁜 네가 있어서, 오늘 하루는 나에게 정말 말도 안 되게 예쁜 날이었어.앞으로도 그렇게 아름다워줬으면 좋겠다. 항상 행복하자, 우리.제 2장 - 둘만의 계절이 시작되던 … Đọc tiếp No. 05 – Let’s be happy

No. 04 – Live every moment to the fullest

(𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝗲 & 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄) დ 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 - Original დ순간에 최선을 다하기,다가오는 무언가를 두려워지 않기일상 속의 어떤 것이든 미루지 않기지나간 기억들에 마음 아파하지 않기무엇보다,사랑에 있어서는 계산하지 말고그 모든 순간에 최선을 다하기.제1장 - 모두 걱정은 잠시 내려놓기를 (“모든 순간이 너였다” 책, 64쪽)დ 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 დSống hết mình trong từng khoảnh khắc...Mong rằng chúng ta sẽ … Đọc tiếp No. 04 – Live every moment to the fullest